facebook
Các ngành nghề hàng đầu

Việc làm Hicel Vina

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 việc làm

Nhân viên thu mua

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý, lên kế hoạch mua nguyên vật liệu, phụ liệu theo tình hình sản xuất, hoạt động của công ty,v..v.. - Lựa chọn, đánh...

Cập nhật 19/11/2014

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Hicel Vina

Ghi chép lại tất cả những hoạt động kinh tế, tài chính của công ty để báo cáo cho nhà quản lý. - Báo cáo thuế tháng, theo dõi...

Cập nhật 19/11/2014

Nhân viên thu mua

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý, lên kế hoạch mua nguyên vật liệu, phụ liệu theo tình hình sản xuất, hoạt động của công ty,v..v.. - Lựa chọn, đánh...

Cập nhật 20/10/2014

Nhân viên Sản Xuất

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý công việc liên quan đến mảng sản xuất của công ty: chấm công, họp đầu ca, phân phối công việc, sắp xếp cho dây...

Cập nhật 20/10/2014

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Hicel Vina

Ghi chép lại tất cả những hoạt động kinh tế, tài chính của công ty để báo cáo cho nhà quản lý. - Báo cáo thuế tháng, theo dõi...

Cập nhật 20/10/2014

Nhân viên kỹ thuật

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý máy móc, thiết bị của công ty. - Ghi chép, báo cáo, với cấp trên về tình hình máy móc, kỹ thuật sản xuất. - Quản lý...

Cập nhật 18/10/2014