facebook
Các ngành nghề hàng đầu

Việc làm TNHH Hayakawa Electronics Viet Nam Lô A3, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Hiển thị 1 đến 20 trong 162 việc làm

Công nhân vận hành máy chần thêu 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh Mới

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 1 ngày trước

Công nhân vận hành máy thêu 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh Mới

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 1 ngày trước

Công nhân vận hành máy cắt vải 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 2 ngày trước

Công nhân vận hành máy may 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 2 ngày trước

Nhân viên quản lý sản xuất biết tiếng... 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty TNHH HOJEONG

- Quản lý công nhân viên bộ phận sản xuất.- Triển khai kế hoạch từ cấp trên tới công nhân viên.- Quản lý chất lượng trong bộ...

Cập nhật 2 ngày trước

Công nhân vận hành máy. 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 3 ngày trước

Trưởng phòng kỹ thuật. 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào (từ quá trình nhập kho, lưu kho và sản xuất.)- Lập các chỉ tiêu về thông số kỹ...

Cập nhật 3 ngày trước

Kế toán trưởng. 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

1- Kế toán trưởng: phụ trách công việc kế toán; quản lý điều hành, viết phổ biến quy trình, tuân thủ chuẩn mực, kế hoạch tài...

Cập nhật 3 ngày trước

Nhân viên phụ trách thu mua 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

+ Nhận phiếu đề xuất từ các bộ phận trong công ty liên quan đến vấn đề vật tư+ Tìm các nhà cung cấp phù hợp để liên hệ thu mua...

Cập nhật 3 ngày trước

Công nhân vận hành máy cạp viền 2 mảnh 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 3 ngày trước

Công nhân vận hành máy cắt vải. 22-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 3 ngày trước

Công nhân vận hành máy chần thêu. 20-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

-Nhận lệnh sản xuất và thực hiện tốt các công việc của mình-Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm -Luôn tăng cường nâng cao...

Cập nhật 20/07/2015

Trưởng phòng phát triển và nghiên cứu sản... 17-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Thực hiện việc nghiên cứu và phân tích thị trường CHĂN – GA – GỐI – ĐỆM trên phạm vi toàn quốc.- Thiết kế, phát triển những...

Cập nhật 19/07/2015

Trưởng phòng phát triển sản phẩm 17-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Thực hiện việc nghiên cứu và phân tích thị trường CHĂN – GA – GỐI – ĐỆM trên phạm vi toàn quốc.- Thiết kế, phát triển những...

Cập nhật 18/07/2015

Kỹ sự tự động hóa Hết hạn

Công ty TNHH Myung Tech Vina

* Mô tả công việc: Lập trình C++, C, Lập trình PLC, sử dụng phần mềm HMI,.. Tư vấn cho Giám Đốc về lập trình trong lĩnh vực...

Cập nhật 18/07/2015

Trưởng phòng phát triển sản phẩm. 17-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Thực hiện việc nghiên cứu và phân tích thị trường CHĂN – GA – GỐI – ĐỆM trên phạm vi toàn quốc.- Thiết kế, phát triển những...

Cập nhật 17/07/2015

Nhân viên quản lý chất lượng. 17-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm. - Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui...

Cập nhật 17/07/2015

Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản... 13-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Thực hiện việc nghiên cứu và phân tích thị trường CHĂN – GA – GỐI – ĐỆM trên phạm vi toàn quốc.- Thiết kế, phát triển những...

Cập nhật 16/07/2015

Trưởng phòng kế toán 10-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

1- Kế toán trưởng: phụ trách công việc kế toán; quản lý điều hành, viết phổ biến quy trình, tuân thủ chuẩn mực, kế hoạch tài...

Cập nhật 11/07/2015

Giám đốc phòng sản xuất 10-07-2015 - Tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh

- Quản lý nguồn nhân lực: Quản lý, điều hành nhân viên và mọi hoạt động của Nhà máy .Xây dựng quy trình làm việc, nội quy sản...

Cập nhật 11/07/2015

Lọc theo công ty

Nhập email để nhận thông tin việc làm thường xuyên.