facebook
Các ngành nghề hàng đầu

Việc làm TNHH Hicel Vina

Hiển thị 1 đến 19 trong 19 việc làm

Nhân viên biên phiên dịch 28-03-2015 - Tại Hà Nội Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Phiên dịch cho các chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam- Dịch thuật các tài liệu, văn bản,thông dịch .-Thành thạo...

Cập nhật 28/03/2015

Nhân viên biên phiên dịch Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Phiên dịch cho các chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam- Dịch thuật các tài liệu, văn bản,thông dịch .-Thành thạo...

Cập nhật 27/02/2015

Kế toán trưởng Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về các hoạt động kế toán tài chính- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo chế độ hiện...

Cập nhật 01/02/2015

Nhân viên xuất nhập khẩu (ID: 19046) Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Thực hiện các công việc liên quan đến phòng mua hàng, xuất nhập khẩu.- Quản lý các công việc liên quan đến xuất...

Cập nhật 07/01/2015

Nhân viên xuất nhập khẩu Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

- Thực hiện các công việc liên quan đến phòng mua hàng, xuất nhập khẩu.- Quản lý các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu.-...

Cập nhật 29/12/2014

Nhân viên kỹ thuật Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý máy móc, thiết bị của công ty. - Ghi chép, báo cáo, với cấp trên về tình hình máy móc, kỹ thuật sản xuất. - Quản lý...

Cập nhật 05/12/2014

Nhân viên Sản Xuất Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý công việc liên quan đến mảng sản xuất của công ty: chấm công, họp đầu ca, phân phối công việc, sắp xếp cho dây...

Cập nhật 05/12/2014

Nhân viên thu mua Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý, lên kế hoạch mua nguyên vật liệu, phụ liệu theo tình hình sản xuất, hoạt động của công ty,v..v.. - Lựa chọn, đánh...

Cập nhật 19/11/2014

Nhân viên kế toán Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

Ghi chép lại tất cả những hoạt động kinh tế, tài chính của công ty để báo cáo cho nhà quản lý. - Báo cáo thuế tháng, theo dõi...

Cập nhật 19/11/2014

Nhân viên thu mua Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý, lên kế hoạch mua nguyên vật liệu, phụ liệu theo tình hình sản xuất, hoạt động của công ty,v..v.. - Lựa chọn, đánh...

Cập nhật 20/10/2014

Nhân viên Sản Xuất Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý công việc liên quan đến mảng sản xuất của công ty: chấm công, họp đầu ca, phân phối công việc, sắp xếp cho dây...

Cập nhật 20/10/2014

Nhân viên kế toán Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

Ghi chép lại tất cả những hoạt động kinh tế, tài chính của công ty để báo cáo cho nhà quản lý. - Báo cáo thuế tháng, theo dõi...

Cập nhật 20/10/2014

Nhân viên kỹ thuật Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

 - Quản lý máy móc, thiết bị của công ty. - Ghi chép, báo cáo, với cấp trên về tình hình máy móc, kỹ thuật sản xuất. - Quản lý...

Cập nhật 18/10/2014

Công Nhân Sản Xuất Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

Công nhân có kinh nghiệm kiểm tra kính màn hình cảm ứng điện thoại di dộng Mọi công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi...

Cập nhật 18/08/2014

Quản Lý Nguyên Vật Liệu Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

Quản lý sản xuất- quản lý kỹ thuật. Mọi công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi nhân viên đến phỏng vấn.

Cập nhật 28/07/2014

Công nhân sản xuất Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina

Công nhân có kinh nghiệm kiểm tra kính màn hình cảm ứng điện thoại di dộng Mọi công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi...

Cập nhật 21/07/2014

Kỹ sư điện tử Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina....

Quản lý sản xuất- quản lý kỹ thuật. Mọi công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi nhân viên đến phỏng vấn.Được hưởng đầy...

Cập nhật 06/06/2014

Kỹ sư điện tử Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina....

Quản lý sản xuất- quản lý kỹ thuật. Mọi công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi nhân viên đến phỏng vấn.

Cập nhật 04/06/2014

Phiên Dịch Tiếng Hàn Hết hạn

Công ty TNHH Hicel Vina....

- Phiên dịch cho các chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam- Dịch thuật các tài liệu, văn bản.- Chi tiết công việc sẽ...

Cập nhật 28/05/2014

Nhập email để nhận thông tin việc làm thường xuyên.